Fundacja ,,Z miłości do dziecka” powstała by pomagać i wspierać.
Realizujemy nasze cele poprzez pomoc tym najbardziej bezbronnym.
Pragniemy by choć na chwilę mogli zapomnieć o przeszłości, lub złośliwościach losu
i cieszyć się życiem jak nigdy dotąd.

 

Główne obszary naszej działalności to:

  • Organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
  • Wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
  • Podejmowanie i realizacja różnorodnych działań przyczyniających się do wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin
  • Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.
  • Organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy dzieciom.
  • Działalność na rzecz rozwoju i ochrony praw dziecka.